Ferma Mdzewo

Mdzewo 74
06-445 Strzegowo

Ta ferma ma opracowany Plan Zapobiegania Awariom:

Program zapobiegania awariom – informacja dla ludności:

Zgodnie z art. 261a „Prawo ochrony środowiska” prezentujemy poniżej informacje dotyczące zakładów posiadających na swoim terenie zbiorniki gazu propan-butan (LPG), pozwalające na przechowywanie więcej, niż 50 ton:

  • Mdzewo – wł.: DAWKAR Sp. z o.o., Bojanowo 30, 06-540 Radzanów, NIP: 5691904846